Win4d.com.my | Win4d.my Google+

4D Cari Keputusan
Hadiah 123 Istimewa Saguhati
Tempoh Sampai
Sumber MAGNUM PMP TOTO
Gabung Tak Ya
No.
Keputusan Bulanan
MAGNUM PMP TOTO 5D/6D
Jackpot Singapore
Cari
Keputusan Harian
English  |  中文  |  Melayu
Nombor Bertuah :    5 9 8 1
Android iOS
Nomber Bertuah Bulanan
2016-04-27: 3786
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-04-27: 8750
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-04-24: 4617
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-04-24: 2776
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-04-23: 4125
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-04-23: 5628
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-04-20: 8958
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-04-20: 8952
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-04-17: 9057
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7590 Istimewa 2008-04-12
2. 7950 Istimewa 2008-04-16
3. 0597 Saguhati 2008-04-23
2016-04-17: 4374
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-04-16: 1623
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6213 Pertama 2007-06-09
2. 3621 Istimewa 2007-06-17
3. 6321 Pertama 2007-06-20
2016-04-16: 1202
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-04-13: 8370
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-04-13: 2741
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-04-10: 5451
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-04-10: 4683
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-04-09: 4143
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-04-09: 2167
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-04-06: 9565
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-04-06: 6795
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-04-03: 1147
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-04-03: 8125
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-04-02: 2678
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-04-02: 1130
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-03-30: 2642
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-03-30: 9519
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1995 Istimewa 2014-07-13
2. 9591 Saguhati 2014-07-26
3. 1599 Pertama 2014-08-03
4. 1959 Saguhati 2014-08-10
 
2016-03-27: 6232
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-03-27: 8867
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-03-26: 5055
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-03-26: 6677
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-02-17: 9786
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-02-17: 6978
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-02-14: 6169
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-02-14: 3984
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-02-13: 4990
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-02-13: 9479
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-02-10: 5762
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-02-10: 8754
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-02-07: 3606
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-02-07: 3533
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-02-06: 9172
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-02-06: 4385
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 5438 Istimewa 2009-12-02
2. 4385 Saguhati 2009-12-09
 
2016-02-03: 8127
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-02-03: 5127
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-01-31: 9824
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-01-31: 7584
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-01-30: 8667
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-01-30: 3243
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-01-27: 2412
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-01-27: 6532
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2356 Saguhati 2010-08-29
2. 6253 Saguhati 2010-09-08
3. 5263 Saguhati 2010-09-11
4. 6325 Saguhati 2010-09-15
5. 3562 Istimewa 2010-09-25
6. 2536 Istimewa 2010-10-02
7. 2536 Istimewa 2010-10-02
8. 6532 Istimewa 2010-10-05
9. 6253 Istimewa 2010-10-20
10. 6253 Saguhati 2010-10-31
11. 5632 Istimewa 2010-11-13
12. 5632 Istimewa 2010-11-13
13. 3526 Istimewa 2010-11-24
14. 5236 Kedua 2010-11-28
15. 5263 Istimewa 2010-11-30
16. 5263 Istimewa 2010-11-30
17. 3562 Kedua 2010-12-04
18. 3526 Istimewa 2010-12-05
19. 5623 Saguhati 2010-12-15
20. 2536 Saguhati 2010-12-15
21. 3562 Pertama 2010-12-22
22. 6352 Istimewa 2010-12-26
23. 6352 Istimewa 2010-12-26
24. 6532 Istimewa 2011-01-05
25. 2635 Saguhati 2011-01-12
26. 6532 Istimewa 2011-01-15
27. 2563 Istimewa 2011-01-23
28. 6532 Saguhati 2011-02-01
29. 6253 Saguhati 2011-02-16
30. 6523 Kedua 2011-02-16
 
2016-01-24: 4393
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-01-24: 1263
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-01-23: 3043
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-01-23: 9304
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-01-20: 1391
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-01-20: 1007
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-01-17: 4753
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-01-17: 9942
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-01-16: 2331
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2331 Saguhati 2013-06-05
2. 1323 Saguhati 2013-06-08
3. 2133 Ketiga 2014-05-10
4. 3312 Istimewa 2014-05-11
5. 1233 Istimewa 2014-05-24
6. 1233 Istimewa 2014-05-24
7. 3213 Ketiga 2014-05-25
2016-01-16: 7705
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-01-13: 5745
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-01-13: 5327
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-01-10: 3334
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-01-10: 9857
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-01-09: 9640
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-01-09: 1468
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6841 Kedua 2013-07-02
2. 1684 Pertama 2013-07-03
3. 8614 Saguhati 2013-07-10
4. 4168 Saguhati 2013-07-27
5. 6148 Pertama 2013-07-28
 
2016-01-06: 2170
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-01-06: 8104
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2016-01-03: 4729
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-01-03: 2593
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3295 Saguhati 2010-11-27
2. 9325 Istimewa 2010-12-08
3. 2395 Istimewa 2010-12-15
4. 5239 Saguhati 2010-12-15
5. 9532 Saguhati 2010-12-19
6. 2593 Istimewa 2010-12-19
7. 2593 Istimewa 2010-12-19
8. 5932 Saguhati 2010-12-22
9. 5392 Istimewa 2010-12-26
10. 5392 Saguhati 2011-01-05
11. 3952 Saguhati 2011-01-12
12. 9325 Istimewa 2011-02-13
 
2016-01-02: 1255
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2016-01-02: 6391
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-12-30: 5992
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-12-30: 3381
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-12-27: 4855
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-12-27: 7556
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-12-26: 4078
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-12-26: 2952
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-12-23: 8490
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0984 Saguhati 2007-01-10
2. 9840 Kedua 2007-01-14
3. 8490 Istimewa 2007-01-17
4. 4908 Saguhati 2009-12-06
5. 9048 Saguhati 2009-12-27
6. 4980 Pertama 2010-03-28
7. 9480 Istimewa 2010-04-03
8. 9084 Istimewa 2010-04-03
9. 0498 Istimewa 2010-04-07
10. 4098 Pertama 2010-04-14
11. 9804 Istimewa 2010-04-17
2015-12-23: 2358
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-12-20: 3016
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-12-20: 3412
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4321 Istimewa 2009-05-23
2. 4123 Istimewa 2009-05-27
3. 4123 Saguhati 2009-05-31
4. 2134 Saguhati 2011-08-06
5. 1234 Saguhati 2011-08-06
6. 1342 Saguhati 2011-08-13
7. 3241 Istimewa 2011-08-14
8. 4321 Ketiga 2011-08-21
9. 3142 Istimewa 2011-08-27
10. 3142 Istimewa 2011-08-27
 
2015-12-19: 8216
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-12-19: 6968
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-12-16: 9919
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-12-16: 3372
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-12-13: 9159
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-12-13: 8231
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-12-12: 3066
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-12-12: 8307
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3780 Istimewa 2008-08-20
2. 8073 Istimewa 2008-09-13
 
2015-12-09: 5147
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7415 Istimewa 2008-05-11
2. 7145 Saguhati 2008-05-18
2015-12-09: 8852
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-12-06: 5419
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-12-06: 7996
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-12-05: 2407
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-12-05: 1353
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-12-02: 9595
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-12-02: 3903
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0393 Istimewa 2008-08-17
2. 3093 Saguhati 2012-01-11
3. 0339 Istimewa 2012-01-21
4. 3093 Saguhati 2012-01-25
5. 3390 Saguhati 2012-01-28
6. 3309 Istimewa 2013-11-30
7. 3309 Istimewa 2013-11-30
8. 9033 Ketiga 2013-12-04
 
2015-11-29: 7505
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-11-29: 6040
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-11-28: 7690
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-11-28: 3391
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-11-25: 4708
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-11-25: 1119
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-11-22: 8424
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-11-22: 3912
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-11-21: 6161
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-11-21: 7593
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-11-18: 3739
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-11-18: 1925
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-11-15: 1338
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-11-15: 5704
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-11-14: 6709
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-11-14: 4176
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-11-11: 8084
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-11-11: 1813
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1831 Istimewa 2010-12-15
2. 3181 Istimewa 2010-12-19
3. 3181 Istimewa 2010-12-19
4. 1831 Istimewa 2010-12-25
5. 1831 Istimewa 2010-12-26
6. 1138 Istimewa 2011-01-12
7. 8113 Istimewa 2011-01-19
8. 8311 Saguhati 2011-01-25
9. 8131 Saguhati 2011-02-13
10. 3118 Saguhati 2011-10-02
11. 1831 Saguhati 2011-10-12
12. 1813 Saguhati 2011-10-25
13. 8113 Istimewa 2011-10-26
14. 8113 Istimewa 2011-10-26
 
2015-11-08: 4060
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-11-08: 4634
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-11-07: 7714
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-11-07: 8752
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-11-04: 2632
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2326 Saguhati 2011-07-09
2. 2362 Istimewa 2011-07-10
3. 2362 Istimewa 2011-07-10
4. 6232 Saguhati 2011-07-10
5. 2263 Kedua 2011-07-27
2015-11-04: 9332
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-10-31: 9267
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-10-31: 8071
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-10-28: 5971
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-10-28: 9935
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 5939 Istimewa 2009-08-02
2. 5993 Saguhati 2009-08-04
3. 9539 Pertama 2009-08-11
4. 9593 Saguhati 2011-10-01
5. 9953 Saguhati 2011-10-01
6. 9935 Istimewa 2011-10-22
 
2015-10-25: 2086
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2806 Istimewa 2008-11-09
2015-10-25: 7504
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-10-24: 3269
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-10-24: 3253
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-10-21: 5043
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-10-21: 1612
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-10-18: 6071
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6710 Saguhati 2014-07-06
2. 7160 Saguhati 2014-07-12
3. 0167 Istimewa 2014-07-13
4. 0176 Ketiga 2014-07-19
5. 7160 Istimewa 2014-07-20
6. 7160 Istimewa 2014-07-20
7. 1706 Saguhati 2014-07-26
8. 6170 Saguhati 2014-07-27
9. 6017 Saguhati 2014-08-02
2015-10-18: 4450
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-10-17: 8682
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-10-17: 3942
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-10-14: 2479
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-10-14: 1822
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-10-11: 2290
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-10-11: 4376
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-10-10: 6062
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-10-10: 4695
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-10-07: 2709
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-10-07: 6575
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-10-04: 2059
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-10-04: 5010
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-10-03: 9195
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-10-03: 4415
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-09-30: 6302
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0362 Saguhati 2009-07-08
2. 6320 Istimewa 2009-07-15
3. 6230 Saguhati 2009-08-05
4. 2630 Saguhati 2011-09-25
5. 3260 Istimewa 2011-09-27
6. 0632 Istimewa 2011-09-28
7. 3602 Ketiga 2011-10-05
8. 2360 Istimewa 2011-10-09
9. 2360 Istimewa 2011-10-09
10. 3602 Ketiga 2011-10-05
11. 2360 Istimewa 2011-10-09
12. 2360 Istimewa 2011-10-09
13. 2063 Saguhati 2011-10-12
14. 0362 Saguhati 2011-10-15
2015-09-30: 7751
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-09-27: 7933
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-09-27: 9033
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-09-26: 6099
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-09-26: 7651
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-09-23: 2345
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3452 Saguhati 2008-07-20
2. 4253 Pertama 2008-07-20
3. 4532 Kedua 2008-07-30
4. 3254 Saguhati 2013-05-26
5. 5423 Istimewa 2013-06-01
6. 2354 Istimewa 2013-06-05
7. 2534 Istimewa 2013-06-08
8. 5324 Pertama 2013-06-12
9. 3542 Saguhati 2013-06-15
10. 2534 Ketiga 2014-04-30
2015-09-23: 1225
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-09-20: 7238
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-09-20: 4701
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-09-19: 6258
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-09-19: 7090
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-09-16: 2394
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-09-16: 1824
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2184 Saguhati 2008-06-01
2. 1284 Istimewa 2009-10-10
3. 8421 Saguhati 2009-10-13
4. 4812 Saguhati 2009-10-14
5. 4182 Saguhati 2009-10-21
 
2015-09-13: 9060
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-09-13: 8427
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-09-12: 8793
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-09-12: 1720
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-09-09: 2500
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-09-09: 3887
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-09-06: 9798
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-09-06: 4612
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-09-05: 8749
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4879 Saguhati 2013-09-07
2. 4798 Saguhati 2013-09-18
3. 4897 Saguhati 2013-09-29
4. 9748 Kedua 2013-10-06
2015-09-05: 3130
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-09-02: 8859
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-09-02: 5055
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-08-30: 2443
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-08-30: 3794
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-08-29: 3187
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-08-29: 7743
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-08-26: 3054
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0435 Istimewa 2012-02-05
2. 0435 Istimewa 2012-02-05
3. 5043 Saguhati 2012-02-05
4. 4053 Istimewa 2012-02-08
2015-08-26: 4586
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-08-23: 5019
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-08-23: 5379
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 9537 Istimewa 2008-09-03
 
2015-08-22: 5436
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3654 Istimewa 2007-07-22
2. 4635 Saguhati 2007-07-25
3. 5364 Istimewa 2007-07-29
4. 4653 Istimewa 2014-09-27
5. 5463 Saguhati 2014-10-22
6. 5346 Saguhati 2014-10-25
7. 5463 Istimewa 2014-10-25
8. 5463 Istimewa 2014-10-25
9. 4365 Pertama 2014-10-26
2015-08-22: 3521
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-08-19: 1802
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2801 Saguhati 2012-02-26
2015-08-19: 6588
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-08-16: 8215
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-08-16: 3242
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-08-15: 7089
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-08-15: 2411
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-08-12: 9761
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-08-12: 3688
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-08-09: 4649
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-08-09: 2681
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-08-08: 5539
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-08-08: 4776
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-08-05: 4136
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3146 Saguhati 2010-07-10
2. 4631 Istimewa 2010-07-11
3. 6314 Istimewa 2010-07-21
4. 1436 Pertama 2010-07-21
5. 4163 Kedua 2010-07-24
6. 6341 Istimewa 2010-07-24
7. 4163 Ketiga 2010-07-27
8. 1463 Istimewa 2010-08-07
9. 4361 Istimewa 2010-08-07
10. 4316 Istimewa 2010-08-14
11. 1346 Istimewa 2010-08-14
12. 1436 Saguhati 2010-08-22
13. 4136 Istimewa 2010-09-04
14. 6341 Saguhati 2010-09-05
15. 6314 Istimewa 2010-09-05
16. 3461 Saguhati 2010-09-05
17. 6341 Saguhati 2010-09-12
18. 1436 Istimewa 2010-09-19
19. 4613 Saguhati 2010-10-03
20. 3146 Istimewa 2010-10-06
21. 6134 Saguhati 2010-10-09
22. 6314 Istimewa 2010-10-13
23. 6314 Istimewa 2010-10-17
24. 6143 Saguhati 2010-10-24
25. 1634 Saguhati 2010-10-27
26. 6134 Istimewa 2010-10-27
27. 6134 Istimewa 2010-10-27
28. 3416 Saguhati 2010-11-10
29. 1364 Istimewa 2010-11-20
30. 1436 Saguhati 2010-12-04
31. 3146 Istimewa 2010-12-08
32. 4316 Saguhati 2010-12-08
33. 1436 Saguhati 2010-12-19
34. 3164 Ketiga 2010-12-19
35. 3461 Saguhati 2011-01-05
36. 1436 Saguhati 2011-01-16
37. 1364 Saguhati 2011-01-22
38. 6341 Saguhati 2011-01-22
39. 4361 Saguhati 2011-01-26
40. 3146 Kedua 2011-02-12
2015-08-05: 3287
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-08-02: 4480
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-08-02: 4693
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-07-29: 3351
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-07-29: 8782
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-07-26: 6003
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-07-26: 9264
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-07-25: 9858
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-07-25: 2373
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-07-22: 5821
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-07-22: 4798
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-07-19: 1460
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-07-19: 6170
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-07-18: 8387
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-07-18: 8983
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-07-15: 2554
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-07-15: 7154
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-07-12: 3806
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8360 Saguhati 2007-02-07
2. 8036 Istimewa 2007-02-11
3. 6803 Saguhati 2010-02-23
4. 3086 Kedua 2010-03-06
2015-07-12: 2420
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0422 Istimewa 2011-04-03
2. 4220 Saguhati 2011-04-13
 
2015-07-11: 3090
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-07-11: 9555
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-07-08: 1081
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-07-08: 2978
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-07-05: 2486
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-07-05: 4816
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-07-04: 2618
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6128 Istimewa 2014-07-13
2. 1628 Saguhati 2014-07-16
3. 2186 Saguhati 2014-07-30
2015-07-04: 3601
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0613 Saguhati 2007-11-07
2. 0163 Saguhati 2007-11-11
3. 1603 Istimewa 2009-02-28
4. 6103 Saguhati 2009-03-04
5. 1063 Saguhati 2011-04-26
6. 3601 Saguhati 2011-04-27
7. 0613 Saguhati 2011-05-04
8. 6031 Istimewa 2011-05-08
9. 0136 Saguhati 2011-05-11
10. 0361 Ketiga 2011-05-15
 
2015-06-28: 6423
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-06-28: 4018
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-06-27: 3755
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-06-27: 6020
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-06-24: 2999
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-06-24: 9649
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-06-21: 8160
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-06-21: 5277
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-06-20: 1549
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-06-20: 2187
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-06-17: 2474
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-06-17: 5725
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-06-14: 1914
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-06-14: 5036
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0563 Istimewa 2008-09-14
2. 5306 Saguhati 2008-09-17
3. 5603 Istimewa 2008-09-20
 
2015-06-13: 9293
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-06-13: 6577
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-06-10: 3807
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-06-10: 7417
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-06-07: 7316
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6731 Istimewa 2014-12-30
2. 7613 Saguhati 2014-12-30
3. 6731 Saguhati 2015-01-03
4. 1637 Saguhati 2015-01-07
5. 3716 Istimewa 2015-01-18
6. 7316 Istimewa 2015-01-21
7. 7316 Istimewa 2015-01-21
2015-06-07: 5894
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-06-06: 2531
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1235 Saguhati 2007-05-16
2. 2351 Saguhati 2007-05-16
3. 3512 Saguhati 2007-05-16
4. 3521 Istimewa 2007-06-09
5. 2513 Saguhati 2007-06-10
2015-06-06: 3758
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3758 Istimewa 2007-12-30
2. 3875 Istimewa 2007-12-30
 
2015-06-03: 8280
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-06-03: 2828
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8822 Istimewa 2009-08-26
2. 8282 Istimewa 2011-09-14
 
2015-05-31: 5341
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-05-31: 8059
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8509 Istimewa 2014-07-27
2. 8509 Istimewa 2014-07-27
3. 8509 Saguhati 2014-07-27
4. 0985 Istimewa 2014-08-06
5. 0985 Istimewa 2014-08-10
6. 9085 Saguhati 2014-08-16
 
2015-05-30: 1950
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-05-30: 2509
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-05-27: 2860
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-05-27: 5447
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-05-24: 2596
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2569 Saguhati 2011-12-31
2. 2965 Saguhati 2012-01-08
3. 9625 Saguhati 2012-01-14
4. 9625 Istimewa 2012-01-21
5. 9625 Istimewa 2012-01-21
6. 6592 Saguhati 2012-01-24
7. 2965 Istimewa 2012-01-28
2015-05-24: 9844
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4948 Saguhati 2009-04-19
 
2015-05-23: 4285
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-05-23: 9916
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-05-20: 1515
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-05-20: 6892
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-05-17: 2913
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-05-17: 7968
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-05-16: 8537
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-05-16: 6076
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6076 Saguhati 2013-11-16
2. 6607 Saguhati 2013-11-17
3. 6760 Saguhati 2013-11-17
4. 6067 Istimewa 2013-11-20
5. 6076 Kedua 2013-11-23
 
2015-05-13: 9341
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-05-13: 4553
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-05-10: 3293
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-05-10: 4987
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8497 Saguhati 2007-05-23
2. 4987 Istimewa 2007-06-05
 
2015-05-09: 8673
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-05-09: 9933
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-05-06: 2130
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-05-06: 4279
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-05-03: 6785
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-05-03: 1881
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-05-02: 9256
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-05-02: 6202
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2026 Saguhati 2010-12-11
2. 6022 Saguhati 2011-01-01
3. 2026 Saguhati 2011-01-08
4. 0262 Istimewa 2011-02-06
5. 0226 Istimewa 2011-02-08
6. 6022 Saguhati 2011-02-16
 
2015-04-29: 1911
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-04-29: 2998
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 9289 Istimewa 2008-02-02
 
2015-04-26: 7066
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-04-26: 3885
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-04-25: 7301
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-04-25: 9416
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-04-22: 9751
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-04-22: 6627
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-04-19: 2256
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-04-19: 4597
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-04-18: 4295
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-04-18: 6001
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-04-15: 9669
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-04-15: 1253
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-04-12: 5404
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4054 Istimewa 2007-03-21
2. 4450 Saguhati 2007-03-28
2015-04-12: 2519
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-04-11: 9839
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-04-11: 6862
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-04-08: 2930
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-04-08: 9604
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-04-05: 8227
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-04-05: 9425
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-04-04: 6252
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-04-04: 2805
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-03-29: 9552
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-03-29: 9903
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-03-28: 4146
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-03-28: 3057
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-03-25: 5403
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-03-25: 1172
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-03-22: 7569
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-03-22: 7368
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-03-21: 2883
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-03-21: 2307
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-03-18: 2472
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-03-18: 6443
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-03-15: 4395
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-03-15: 1909
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-03-14: 3063
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-03-14: 5012
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-03-11: 6737
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-03-11: 1129
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-03-08: 3524
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-03-08: 2786
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-03-07: 5333
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-03-07: 1956
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-03-04: 1568
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-03-04: 7395
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-02-28: 3561
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-02-28: 5613
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-02-25: 7126
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7126 Saguhati 2009-08-08
2. 7261 Saguhati 2009-08-08
3. 2671 Saguhati 2009-08-09
4. 7261 Saguhati 2009-08-16
5. 7612 Istimewa 2009-08-23
6. 6271 Saguhati 2011-10-26
7. 1762 Ketiga 2011-11-01
8. 7216 Saguhati 2011-11-05
2015-02-25: 4403
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-02-22: 6544
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-02-22: 9734
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3479 Saguhati 2011-11-13
2. 3479 Istimewa 2011-11-30
3. 3479 Istimewa 2011-12-04
 
2015-02-21: 1207
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-02-21: 6003
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-02-18: 6951
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-02-18: 9976
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-02-15: 1606
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-02-15: 6808
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-02-14: 6141
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-02-14: 6119
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-02-11: 9973
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-02-11: 9646
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-02-08: 6125
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-02-08: 3571
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-02-07: 6124
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-02-07: 9560
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-02-04: 9037
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3970 Istimewa 2010-01-03
2. 0379 Saguhati 2010-01-06
3. 0937 Saguhati 2011-08-03
4. 0397 Istimewa 2011-08-10
5. 0397 Istimewa 2011-08-10
2015-02-04: 6413
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-01-31: 5568
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-01-31: 4426
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-01-28: 1865
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-01-28: 2465
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-01-25: 8810
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1808 Saguhati 2011-10-30
2. 8081 Saguhati 2011-11-06
3. 0818 Istimewa 2011-11-19
4. 8018 Ketiga 2011-11-20
2015-01-25: 5712
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-01-24: 7963
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-01-24: 7405
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-01-21: 5092
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-01-21: 2898
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-01-18: 3969
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3996 Saguhati 2013-08-27
2015-01-18: 9189
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-01-17: 7416
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-01-17: 4461
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-01-14: 4838
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2015-01-14: 7122
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2015-01-11: 9676
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6769 Kedua 2013-04-03
2. 6976 Istimewa 2013-04-30
3. 6967 Istimewa 2014-04-02
4. 6967 Istimewa 2014-04-02
5. 7696 Saguhati 2014-04-06
6. 9667 Pertama 2015-01-24
2015-01-11: 2174
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4127 Istimewa 2008-06-04
2. 2471 Istimewa 2008-06-11
3. 4721 Saguhati 2015-01-11
4. 4721 Saguhati 2015-01-11
5. 1427 Saguhati 2015-01-25
 
2015-01-10: 3640
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0463 Saguhati 2015-01-25
2. 6043 Istimewa 2015-01-28
3. 0436 Saguhati 2015-02-01
4. 3604 Istimewa 2015-02-04
5. 3640 Istimewa 2015-02-07
2015-01-10: 2450
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 5024 Istimewa 2015-01-18
2. 0245 Saguhati 2015-01-25
3. 5240 Istimewa 2015-02-07
4. 5240 Istimewa 2015-02-07
 
2015-01-07: 5524
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 5542 Saguhati 2015-01-17
2. 5452 Ketiga 2015-01-25
3. 2554 Istimewa 2015-01-28
4. 2554 Istimewa 2015-01-28
5. 4552 Saguhati 2015-01-28
6. 5254 Saguhati 2015-02-04
2015-01-07: 3838
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8833 Istimewa 2015-01-10
 
2015-01-04: 3457
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 5347 Saguhati 2015-01-06
2. 5473 Istimewa 2015-01-07
3. 3475 Istimewa 2015-01-10
4. 3475 Istimewa 2015-01-10
5. 4537 Saguhati 2015-01-21
6. 3745 Istimewa 2015-01-24
7. 3745 Istimewa 2015-01-24
8. 3745 Saguhati 2015-01-24
2015-01-04: 4301
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4103 Saguhati 2008-08-24
2. 4301 Kedua 2008-08-24
3. 1340 Saguhati 2008-08-30
4. 3104 Saguhati 2008-09-10
5. 4130 Saguhati 2015-01-10
6. 4301 Istimewa 2015-01-11
7. 4301 Istimewa 2015-01-11
8. 0413 Saguhati 2015-01-11
9. 4130 Istimewa 2015-01-18
10. 4130 Istimewa 2015-01-18
11. 3041 Saguhati 2015-01-18
12. 3041 Istimewa 2015-01-21
13. 3014 Istimewa 2015-01-27
14. 3410 Ketiga 2015-01-28
 
2015-01-03: 2607
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2076 Istimewa 2015-01-06
2015-01-03: 8143
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1834 Ketiga 2015-01-03
2. 3481 Saguhati 2015-01-04
3. 4183 Saguhati 2015-01-04
4. 1438 Istimewa 2015-01-06
5. 1438 Istimewa 2015-01-06
6. 1384 Istimewa 2015-01-10
7. 4183 Istimewa 2015-01-11
8. 3418 Kedua 2015-01-28
 
2014-12-31: 7513
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7513 Saguhati 2015-01-11
2014-12-31: 5149
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 5941 Saguhati 2015-01-06
2. 9154 Saguhati 2015-01-10
3. 5914 Ketiga 2015-01-28
 
2014-12-28: 6760
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7066 Istimewa 2014-12-30
2. 7606 Saguhati 2015-01-03
3. 0676 Istimewa 2015-01-04
4. 0667 Istimewa 2015-01-17
5. 7606 Istimewa 2015-01-24
2014-12-28: 8914
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4891 Saguhati 2007-11-03
2. 8149 Istimewa 2007-11-04
3. 8941 Pertama 2007-11-21
4. 9184 Istimewa 2007-12-01
5. 9418 Saguhati 2014-12-28
6. 4891 Saguhati 2015-01-11
7. 8419 Istimewa 2015-01-11
8. 9814 Istimewa 2015-01-11
9. 9841 Saguhati 2015-01-14
 
2014-12-27: 9840
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4089 Saguhati 2012-02-15
2. 0489 Saguhati 2012-02-25
3. 9840 Saguhati 2012-02-25
4. 9084 Istimewa 2012-02-26
5. 4089 Kedua 2012-03-07
6. 0849 Saguhati 2014-12-30
7. 8409 Saguhati 2014-12-31
8. 9480 Kedua 2015-01-17
9. 0894 Saguhati 2015-01-18
10. 0948 Kedua 2015-01-24
2014-12-27: 7316
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6731 Istimewa 2014-12-30
2. 7613 Saguhati 2014-12-30
3. 6731 Saguhati 2015-01-03
4. 1637 Saguhati 2015-01-07
5. 3716 Istimewa 2015-01-18
6. 7316 Istimewa 2015-01-21
7. 7316 Istimewa 2015-01-21
 
2014-12-24: 5474
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2014-12-24: 5074
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4570 Saguhati 2015-01-18
 
2014-12-21: 7918
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7918 Saguhati 2010-01-13
2. 8197 Istimewa 2010-01-17
3. 9817 Istimewa 2010-01-20
4. 7918 Saguhati 2011-05-21
5. 1789 Saguhati 2011-05-28
6. 9718 Istimewa 2011-06-11
7. 1789 Saguhati 2014-12-31
8. 7198 Saguhati 2015-01-03
9. 8719 Istimewa 2015-01-07
10. 7981 Saguhati 2015-01-18
2014-12-21: 9478
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4879 Ketiga 2014-12-21
2. 8749 Istimewa 2014-12-28
3. 4879 Istimewa 2015-01-07
4. 7894 Saguhati 2015-01-14
5. 4789 Istimewa 2015-01-18
6. 8497 Saguhati 2015-01-18
 
2014-12-20: 5206
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6502 Istimewa 2014-12-20
2. 6502 Istimewa 2014-12-20
3. 6205 Istimewa 2014-12-24
4. 0562 Saguhati 2014-12-31
5. 0562 Saguhati 2015-01-04
2014-12-20: 4715
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1475 Istimewa 2015-01-14
2. 1475 Istimewa 2015-01-14
 
2014-12-17: 9587
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 9875 Saguhati 2014-12-17
2. 7589 Saguhati 2014-12-20
3. 8975 Saguhati 2014-12-27
4. 9758 Istimewa 2014-12-31
5. 9758 Istimewa 2014-12-31
6. 8579 Istimewa 2015-01-07
7. 8795 Istimewa 2015-01-07
8. 9587 Saguhati 2015-01-14
2014-12-17: 3262
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6322 Saguhati 2014-12-27
2. 2362 Istimewa 2014-12-28
3. 3226 Istimewa 2014-12-28
4. 6322 Saguhati 2015-01-03
5. 3226 Saguhati 2015-01-06
 
2014-12-14: 3595
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3955 Saguhati 2014-12-14
2. 3595 Istimewa 2015-01-03
3. 5593 Saguhati 2015-01-07
2014-12-14: 8842
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8284 Istimewa 2014-12-28
2. 2848 Istimewa 2014-12-31
3. 2884 Saguhati 2015-01-03
4. 2848 Istimewa 2015-01-06
 
2014-12-13: 1396
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1693 Ketiga 2014-12-30
2. 6391 Istimewa 2014-12-30
3. 9316 Kedua 2014-12-30
4. 1396 Saguhati 2015-01-03
2014-12-13: 8797
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 9787 Saguhati 2014-12-20
2. 7978 Istimewa 2015-01-04
3. 7978 Istimewa 2015-01-04
4. 7789 Istimewa 2015-01-07
5. 7798 Kedua 2015-01-07
6. 7978 Istimewa 2015-01-10
7. 7978 Istimewa 2015-01-10
 
2014-12-10: 6599
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 9965 Istimewa 2014-12-14
2. 9965 Istimewa 2014-12-14
2014-12-10: 5940
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0954 Istimewa 2015-01-04
2. 0954 Istimewa 2015-01-04
3. 4905 Saguhati 2015-01-04
 
2014-12-07: 2781
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7218 Kedua 2014-12-07
2. 2781 Saguhati 2014-12-21
3. 8217 Saguhati 2014-12-21
4. 8721 Kedua 2014-12-30
5. 1872 Saguhati 2015-01-03
2014-12-07: 9674
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 9674 Pertama 2014-12-10
2. 9467 Kedua 2014-12-13
3. 6794 Ketiga 2014-12-14
4. 9674 Istimewa 2014-12-17
5. 4967 Istimewa 2014-12-20
6. 7469 Istimewa 2014-12-31
7. 7469 Istimewa 2014-12-31
8. 4976 Saguhati 2015-01-03
9. 7946 Saguhati 2015-01-06
 
2014-12-06: 1186
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6811 Saguhati 2014-12-13
2. 8611 Saguhati 2014-12-21
2014-12-06: 7332
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2373 Istimewa 2014-12-30
 
2014-12-03: 5759
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 9575 Istimewa 2014-12-06
2. 9575 Istimewa 2014-12-06
3. 5597 Saguhati 2014-12-14
4. 5975 Saguhati 2014-12-20
2014-12-03: 8176
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1867 Istimewa 2014-12-03
2. 1867 Istimewa 2014-12-03
3. 6781 Saguhati 2014-12-03
4. 1678 Saguhati 2014-12-07
5. 8167 Saguhati 2014-12-17
 
2014-11-30: 8482
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8482 Istimewa 2014-11-15
2. 8482 Istimewa 2014-11-16
3. 4288 Saguhati 2014-11-30
4. 4882 Istimewa 2014-12-03
5. 4882 Istimewa 2014-12-03
6. 4288 Saguhati 2014-11-30
7. 4882 Istimewa 2014-12-03
8. 4882 Istimewa 2014-12-03
9. 8284 Istimewa 2014-12-28
2014-11-30: 2243
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2243 Istimewa 2014-12-24
2. 3224 Saguhati 2014-12-27
 
2014-11-29: 2095
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 5029 Saguhati 2007-02-18
2. 5092 Saguhati 2008-05-11
3. 9052 Istimewa 2008-05-17
4. 2950 Saguhati 2008-12-07
5. 5920 Saguhati 2008-12-31
6. 0295 Kedua 2009-12-27
7. 0295 Saguhati 2010-02-13
8. 5920 Saguhati 2010-02-16
9. 9502 Saguhati 2014-12-06
10. 9052 Istimewa 2014-12-07
11. 2905 Istimewa 2014-12-10
12. 5290 Istimewa 2014-12-17
2014-11-29: 3257
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2537 Kedua 2014-12-10
2. 7523 Saguhati 2014-12-10
3. 3257 Istimewa 2014-12-21
4. 3275 Istimewa 2014-12-28
 
2014-11-26: 7481
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1487 Istimewa 2014-11-29
2. 4871 Saguhati 2014-12-03
3. 4187 Saguhati 2014-12-10
4. 1874 Istimewa 2014-12-24
2014-11-26: 2970
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0792 Istimewa 2007-03-04
2. 0927 Saguhati 2007-03-04
3. 2790 Istimewa 2007-03-11
4. 9720 Istimewa 2014-11-29
5. 7209 Saguhati 2014-11-30
6. 7290 Istimewa 2014-12-06
7. 0972 Kedua 2014-12-20
 
2014-11-23: 9090
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2014-11-23: 7992
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7929 Saguhati 2014-11-23
2. 9792 Saguhati 2014-11-25
3. 2979 Istimewa 2014-12-02
4. 2799 Istimewa 2014-12-10
5. 9792 Saguhati 2014-12-14
 
2014-11-22: 5240
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0542 Saguhati 2014-11-22
2. 5240 Saguhati 2014-11-22
3. 5042 Saguhati 2014-11-23
4. 5420 Istimewa 2014-11-26
5. 5204 Saguhati 2014-12-07
6. 2045 Istimewa 2014-12-21
2014-11-22: 5406
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6540 Istimewa 2010-07-28
2. 6540 Istimewa 2010-07-28
3. 5406 Istimewa 2010-08-03
4. 5406 Istimewa 2010-08-03
5. 0456 Kedua 2010-08-14
6. 0465 Saguhati 2010-08-14
7. 0456 Istimewa 2010-08-22
8. 6054 Istimewa 2010-08-28
9. 6504 Saguhati 2010-08-29
10. 4560 Saguhati 2010-09-04
11. 0654 Istimewa 2010-09-05
12. 5406 Pertama 2010-09-18
13. 0654 Istimewa 2010-09-18
14. 0456 Istimewa 2010-10-02
15. 6405 Istimewa 2010-10-06
16. 6504 Saguhati 2010-10-23
17. 4056 Istimewa 2010-10-23
18. 6405 Istimewa 2010-10-30
19. 6405 Istimewa 2010-10-30
20. 5640 Saguhati 2010-10-30
21. 6450 Istimewa 2010-11-06
22. 6450 Istimewa 2010-11-06
23. 0456 Saguhati 2010-11-10
24. 6450 Istimewa 2010-11-27
25. 0564 Istimewa 2010-12-08
26. 0645 Saguhati 2010-12-11
27. 5406 Ketiga 2010-12-12
28. 6504 Kedua 2010-12-22
29. 6405 Istimewa 2010-12-25
30. 4056 Saguhati 2010-12-26
31. 6450 Saguhati 2010-12-26
32. 4506 Saguhati 2010-12-29
33. 6045 Pertama 2011-01-25
34. 0546 Saguhati 2011-01-29
35. 6450 Saguhati 2011-02-05
36. 6450 Istimewa 2011-02-16
37. 6450 Istimewa 2011-02-16
38. 4605 Saguhati 2014-11-22
39. 6405 Istimewa 2014-11-23
40. 4605 Saguhati 2014-12-07
 
2014-11-19: 6143
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1436 Ketiga 2014-11-19
2. 6413 Saguhati 2014-11-23
3. 3164 Istimewa 2014-11-26
4. 1346 Istimewa 2014-12-06
5. 6314 Istimewa 2014-12-06
6. 6341 Saguhati 2014-12-13
2014-11-19: 4556
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2014-11-16: 4803
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4803 Saguhati 2014-11-16
2. 3408 Istimewa 2014-11-19
3. 3408 Istimewa 2014-11-19
4. 3408 Saguhati 2014-11-19
5. 8034 Istimewa 2014-12-06
6. 0483 Saguhati 2014-12-14
2014-11-16: 7406
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6407 Saguhati 2014-11-23
 
2014-11-15: 4064
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6440 Saguhati 2014-11-16
2. 6044 Ketiga 2014-11-22
3. 4460 Saguhati 2014-11-23
4. 6404 Saguhati 2014-12-06
2014-11-15: 7162
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1672 Pertama 2014-11-29
2. 1276 Saguhati 2014-12-07
 
2014-11-12: 6010
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1060 Kedua 2014-11-15
2. 6001 Saguhati 2014-11-23
2014-11-12: 7200
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7002 Pertama 2014-11-29
2. 7002 Istimewa 2014-11-30
3. 7002 Istimewa 2014-11-30
4. 0072 Ketiga 2014-12-06
5. 0027 Saguhati 2014-12-10
 
2014-11-09: 8482
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8482 Istimewa 2014-11-15
2. 8482 Istimewa 2014-11-16
3. 4288 Saguhati 2014-11-30
4. 4882 Istimewa 2014-12-03
5. 4882 Istimewa 2014-12-03
6. 4288 Saguhati 2014-11-30
7. 4882 Istimewa 2014-12-03
8. 4882 Istimewa 2014-12-03
9. 8284 Istimewa 2014-12-28
2014-11-09: 6356
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 5636 Ketiga 2014-11-09
2. 5663 Saguhati 2014-11-09
3. 3656 Istimewa 2014-11-15
 
2014-11-08: 3790
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0739 Saguhati 2014-11-08
2. 7390 Kedua 2014-11-15
3. 3097 Saguhati 2014-11-19
4. 0793 Saguhati 2014-11-26
5. 0397 Saguhati 2014-11-29
6. 0379 Istimewa 2014-12-03
2014-11-08: 9855
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 5589 Pertama 2014-11-15
2. 8595 Istimewa 2014-11-19
3. 5598 Istimewa 2014-11-25
4. 5598 Istimewa 2014-11-25
5. 9855 Saguhati 2014-11-29
 
2014-11-05: 8602
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0628 Saguhati 2014-11-09
2. 0862 Saguhati 2014-11-12
3. 0682 Saguhati 2014-11-15
4. 8062 Saguhati 2014-11-22
5. 0286 Istimewa 2014-11-23
6. 6820 Istimewa 2014-12-02
2014-11-05: 2850
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2580 Istimewa 2008-05-10
2. 8250 Saguhati 2008-05-10
3. 5208 Istimewa 2008-05-24
4. 2058 Saguhati 2008-05-31
5. 0582 Istimewa 2008-06-01
6. 0852 Istimewa 2008-06-29
7. 0285 Istimewa 2008-07-16
8. 5802 Saguhati 2014-11-12
9. 2058 Saguhati 2014-11-22
10. 2580 Saguhati 2014-11-22
11. 0582 Saguhati 2014-11-23
12. 2850 Istimewa 2014-12-03
 
2014-11-02: 1806
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1680 Saguhati 2007-12-09
2. 8061 Saguhati 2007-12-15
3. 0816 Istimewa 2008-01-02
4. 8016 Saguhati 2013-03-05
5. 6810 Istimewa 2013-03-20
6. 6810 Istimewa 2013-03-20
7. 6810 Istimewa 2013-04-02
8. 6810 Istimewa 2013-04-02
9. 0816 Ketiga 2014-02-08
10. 1068 Saguhati 2014-02-19
11. 6810 Ketiga 2014-03-01
12. 1086 Saguhati 2014-03-02
13. 0186 Istimewa 2014-03-08
14. 8610 Saguhati 2014-03-08
15. 1608 Istimewa 2014-03-09
16. 6180 Saguhati 2014-11-02
17. 8160 Saguhati 2014-11-12
18. 6081 Saguhati 2014-11-16
19. 8061 Saguhati 2014-11-23
20. 8061 Istimewa 2014-11-30
21. 8016 Saguhati 2014-12-02
2014-11-02: 8612
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6128 Istimewa 2014-07-13
2. 1628 Saguhati 2014-07-16
3. 1862 Saguhati 2014-11-02
4. 6281 Saguhati 2014-11-09
5. 8261 Saguhati 2014-11-16
 
2014-10-29: 2093
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3209 Saguhati 2014-11-01
2. 9230 Ketiga 2014-11-02
3. 2309 Istimewa 2014-11-09
4. 2309 Istimewa 2014-11-09
5. 2930 Saguhati 2014-11-09
6. 2039 Istimewa 2014-11-12
7. 2093 Saguhati 2014-11-25
2014-10-29: 9571
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 9571 Saguhati 2014-11-04
2. 1795 Kedua 2014-11-05
3. 5917 Saguhati 2014-11-12
4. 7159 Saguhati 2014-11-26
 
2014-10-26: 5835
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 5835 Pertama 2014-11-05
2014-10-26: 9053
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 9035 Saguhati 2009-04-28
2. 5039 Saguhati 2009-05-10
3. 5309 Pertama 2009-05-10
4. 5930 Saguhati 2009-07-28
5. 9350 Istimewa 2011-09-21
6. 9350 Istimewa 2011-09-21
7. 5093 Istimewa 2011-09-24
8. 5390 Saguhati 2011-09-28
9. 3095 Pertama 2011-10-01
10. 9053 Istimewa 2011-10-16
11. 5390 Istimewa 2011-10-16
12. 5309 Istimewa 2014-11-05
13. 3095 Saguhati 2014-11-12
14. 3095 Saguhati 2014-11-19
 
2014-10-25: 2375
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3725 Pertama 2014-11-02
2. 2375 Pertama 2014-11-22
2014-10-25: 4110
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1041 Istimewa 2014-11-02
 
2014-10-22: 7180
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0817 Saguhati 2014-10-28
2. 0871 Ketiga 2014-11-01
3. 1708 Istimewa 2014-11-15
4. 8071 Saguhati 2014-11-16
2014-10-22: 5904
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0945 Istimewa 2012-04-22
2. 9054 Saguhati 2012-04-25
3. 4905 Saguhati 2012-04-28
4. 9450 Istimewa 2012-05-06
5. 9504 Istimewa 2012-05-19
6. 0459 Istimewa 2014-11-09
 
2014-10-19: 2621
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2014-10-19: 3544
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2014-10-18: 6824
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2846 Saguhati 2012-02-05
2. 2684 Saguhati 2012-02-15
3. 4682 Saguhati 2012-02-18
4. 6842 Pertama 2012-02-19
5. 8246 Istimewa 2012-02-25
6. 4682 Saguhati 2012-02-28
7. 8642 Saguhati 2014-10-26
8. 2486 Kedua 2014-11-01
9. 6248 Istimewa 2014-11-02
10. 8264 Saguhati 2014-11-16
2014-10-18: 3489
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4839 Istimewa 2014-10-25
2. 9483 Saguhati 2014-10-25
3. 9483 Istimewa 2014-11-01
4. 9483 Istimewa 2014-11-01
5. 4893 Saguhati 2014-11-04
6. 9384 Saguhati 2014-11-04
7. 9438 Istimewa 2014-11-16
 
2014-10-15: 7083
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0837 Ketiga 2014-10-18
2. 7308 Istimewa 2014-10-19
3. 8703 Saguhati 2014-10-25
4. 8307 Ketiga 2014-10-26
5. 3870 Istimewa 2014-11-01
2014-10-15: 4375
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7345 Ketiga 2014-10-15
2. 4537 Pertama 2014-11-04
3. 5347 Istimewa 2014-11-12
 
2014-10-12: 3448
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4384 Ketiga 2014-10-25
2. 8344 Istimewa 2014-11-01
2014-10-12: 3209
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 9023 Ketiga 2009-03-22
2. 9023 Saguhati 2009-03-25
3. 0239 Saguhati 2011-05-28
4. 9032 Saguhati 2011-06-04
5. 0239 Saguhati 2011-06-11
6. 2093 Saguhati 2011-06-15
7. 0392 Istimewa 2011-06-19
8. 0923 Istimewa 2011-06-22
9. 0329 Saguhati 2011-06-22
10. 0329 Saguhati 2011-06-26
11. 0239 Saguhati 2011-06-26
12. 3209 Saguhati 2014-10-19
13. 3209 Saguhati 2014-11-01
14. 9230 Ketiga 2014-11-02
15. 2309 Istimewa 2014-11-09
16. 2309 Istimewa 2014-11-09
17. 2930 Saguhati 2014-11-09
 
2014-10-11: 7448
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7844 Saguhati 2014-10-25
2014-10-11: 3876
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3867 Saguhati 2007-01-20
2. 3768 Saguhati 2009-12-15
3. 8367 Saguhati 2009-12-16
4. 6738 Istimewa 2009-12-23
5. 6837 Istimewa 2009-12-27
6. 3768 Istimewa 2010-01-03
7. 8736 Saguhati 2010-03-03
8. 8367 Ketiga 2014-10-12
9. 3867 Saguhati 2014-10-15
10. 6738 Saguhati 2014-10-22
11. 6387 Istimewa 2014-10-28
12. 6738 Istimewa 2014-11-01
13. 3768 Saguhati 2014-11-02
 
2014-10-08: 3313
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3133 Saguhati 2014-10-29
2014-10-08: 9547
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 9574 Saguhati 2014-10-12
2. 9745 Saguhati 2014-10-26
 
2014-10-05: 3634
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3364 Istimewa 2014-10-07
2. 3436 Saguhati 2014-10-15
2014-10-05: 5114
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2014-10-04: 3283
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3832 Istimewa 2014-10-28
2014-10-04: 5538
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8553 Saguhati 2014-10-25
 
2014-09-28: 5591
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 5951 Istimewa 2014-10-25
2014-09-28: 5607
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6705 Istimewa 2014-09-28
2. 7560 Saguhati 2014-10-01
3. 0765 Saguhati 2014-10-04
4. 6075 Istimewa 2014-10-18
 
2014-09-27: 5436
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3654 Istimewa 2007-07-22
2. 4635 Saguhati 2007-07-25
3. 5364 Istimewa 2007-07-29
4. 4653 Istimewa 2014-09-27
5. 5463 Saguhati 2014-10-22
6. 5346 Saguhati 2014-10-25
7. 5463 Istimewa 2014-10-25
8. 5463 Istimewa 2014-10-25
9. 4365 Pertama 2014-10-26
2014-09-27: 8198
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8981 Saguhati 2014-09-27
2. 8918 Saguhati 2014-09-28
3. 9188 Saguhati 2014-10-07
 
2014-09-24: 1598
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 9158 Saguhati 2014-09-30
2. 9815 Kedua 2014-10-05
3. 9185 Pertama 2014-10-15
2014-09-24: 3249
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2493 Istimewa 2013-05-22
2. 3249 Saguhati 2014-04-20
3. 4239 Istimewa 2014-05-04
4. 4293 Saguhati 2014-05-04
5. 9234 Saguhati 2014-05-07
6. 4239 Istimewa 2014-10-01
7. 4239 Istimewa 2014-10-01
8. 4239 Istimewa 2014-10-01
9. 4293 Saguhati 2014-10-04
10. 2349 Saguhati 2014-10-07
11. 3492 Istimewa 2014-10-12
12. 9243 Istimewa 2014-10-15
13. 9243 Istimewa 2014-10-15
14. 2439 Istimewa 2014-10-18
15. 3294 Istimewa 2014-10-18
 
2014-09-21: 2585
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 5528 Saguhati 2014-09-24
2. 5825 Istimewa 2014-09-28
3. 5825 Istimewa 2014-09-28
4. 8255 Istimewa 2014-10-15
2014-09-21: 2523
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3252 Saguhati 2014-09-21
2. 3522 Saguhati 2014-09-21
3. 2523 Istimewa 2014-10-04
 
2014-09-20: 7287
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8727 Istimewa 2014-09-27
2. 7782 Pertama 2014-10-15
3. 8727 Istimewa 2014-10-19
2014-09-20: 8760
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0876 Saguhati 2014-09-28
2. 8067 Istimewa 2014-09-28
3. 0876 Istimewa 2014-10-05
4. 0876 Istimewa 2014-10-07
5. 0786 Ketiga 2014-10-08
6. 6078 Pertama 2014-10-15
7. 6870 Saguhati 2014-10-15
8. 8067 Kedua 2014-10-15
9. 6087 Saguhati 2014-10-18
 
2014-09-17: 6585
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8655 Istimewa 2014-10-01
2. 5586 Kedua 2014-10-11
2014-09-17: 8308
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8830 Istimewa 2014-09-21
2. 8308 Saguhati 2014-09-24
3. 0838 Istimewa 2014-10-05
 
2014-09-14: 2647
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4267 Istimewa 2014-10-01
2. 4762 Istimewa 2014-10-11
3. 4762 Istimewa 2014-10-11
4. 4267 Saguhati 2014-10-12
5. 6274 Saguhati 2014-10-12
2014-09-14: 5398
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8953 Saguhati 2014-09-20
2. 3985 Saguhati 2014-09-21
3. 9583 Saguhati 2014-09-28
4. 8593 Istimewa 2014-09-30
5. 9538 Saguhati 2014-10-04
6. 8935 Kedua 2014-10-07
 
2014-09-13: 6604
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2014-09-13: 7392
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2739 Saguhati 2014-09-28
2. 2739 Saguhati 2014-10-04
3. 9723 Saguhati 2014-10-07
4. 7293 Saguhati 2014-10-08
 
2014-09-10: 9949
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 9949 Istimewa 2014-09-13
2. 9949 Istimewa 2014-09-13
3. 4999 Istimewa 2014-09-14
2014-09-10: 4035
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0543 Ketiga 2014-09-14
2. 5430 Saguhati 2014-09-28
3. 4053 Istimewa 2014-10-04
4. 4053 Istimewa 2014-10-04
5. 0534 Istimewa 2014-10-08
 
2014-09-07: 1094
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0914 Istimewa 2014-08-26
2. 1409 Saguhati 2014-08-31
3. 0491 Saguhati 2014-09-10
4. 1049 Saguhati 2014-09-10
5. 0194 Istimewa 2014-09-17
6. 1049 Saguhati 2014-09-10
7. 0491 Saguhati 2014-09-10
8. 0194 Istimewa 2014-09-17
9. 1094 Istimewa 2014-09-24
10. 4019 Saguhati 2014-09-27
11. 9041 Saguhati 2014-09-28
12. 0149 Saguhati 2014-10-07
13. 1409 Istimewa 2014-10-07
2014-09-07: 4089
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8409 Istimewa 2014-09-10
2. 8409 Istimewa 2014-09-10
3. 8940 Istimewa 2014-09-13
4. 8940 Istimewa 2014-09-13
5. 8940 Istimewa 2014-10-01
6. 9084 Istimewa 2014-10-07
 
2014-09-06: 4127
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4271 Saguhati 2014-09-10
2. 4271 Istimewa 2014-09-17
3. 4712 Saguhati 2014-09-17
4. 1742 Istimewa 2014-09-24
5. 7214 Istimewa 2014-10-04
2014-09-06: 2796
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2697 Saguhati 2014-10-05
 
2014-09-03: 1717
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1771 Istimewa 2012-02-26
2. 1771 Istimewa 2012-02-26
2014-09-03: 2762
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6722 Saguhati 2014-09-06
2. 2672 Ketiga 2014-09-20
 
2014-08-31: 1444
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4414 Istimewa 2014-09-27
2014-08-31: 8498
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8894 Saguhati 2014-09-06
2. 4889 Saguhati 2014-09-20
3. 8498 Istimewa 2014-09-27
 
2014-08-30: 7993
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3997 Istimewa 2014-08-31
2. 9793 Saguhati 2014-09-27
2014-08-30: 8567
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 5678 Istimewa 2014-09-03
2. 5687 Saguhati 2014-09-03
3. 7658 Kedua 2014-09-03
4. 7658 Istimewa 2014-09-06
5. 7658 Istimewa 2014-09-06
6. 7568 Saguhati 2014-09-21
7. 6587 Saguhati 2014-09-27
 
2014-08-27: 4132
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2134 Istimewa 2014-08-27
2. 2143 Istimewa 2014-08-31
3. 2143 Istimewa 2014-08-31
4. 3412 Istimewa 2014-09-06
5. 2341 Istimewa 2014-09-13
2014-08-27: 7683
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3687 Ketiga 2014-08-30
2. 8673 Istimewa 2014-08-31
3. 6837 Saguhati 2014-09-14
 
2014-08-24: 5785
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8575 Saguhati 2014-08-24
2. 5758 Saguhati 2014-08-27
3. 7855 Istimewa 2014-08-30
4. 8557 Saguhati 2014-08-30
5. 7855 Saguhati 2014-09-20
2014-08-24: 1094
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0914 Istimewa 2014-08-26
2. 1409 Saguhati 2014-08-31
3. 0491 Saguhati 2014-09-10
4. 1049 Saguhati 2014-09-10
5. 0194 Istimewa 2014-09-17
6. 1049 Saguhati 2014-09-10
7. 0491 Saguhati 2014-09-10
8. 0194 Istimewa 2014-09-17
9. 1094 Istimewa 2014-09-24
10. 4019 Saguhati 2014-09-27
11. 9041 Saguhati 2014-09-28
12. 0149 Saguhati 2014-10-07
13. 1409 Istimewa 2014-10-07
 
2014-08-23: 4166
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6164 Istimewa 2014-08-24
2. 1646 Saguhati 2014-08-31
3. 1646 Saguhati 2014-09-06
4. 6416 Istimewa 2014-09-07
5. 4661 Istimewa 2014-09-13
6. 4661 Istimewa 2014-09-13
7. 1646 Istimewa 2014-09-20
2014-08-23: 2727
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2014-08-20: 4943
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2014-08-20: 1184
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1814 Pertama 2014-08-23
2. 4811 Saguhati 2014-09-07
3. 8141 Pertama 2014-09-10
 
2014-08-17: 5407
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4057 Saguhati 2014-08-20
2. 7045 Saguhati 2014-08-24
3. 4507 Saguhati 2014-08-26
4. 0547 Saguhati 2014-08-26
5. 0547 Istimewa 2014-08-26
6. 4075 Saguhati 2014-08-31
7. 0547 Saguhati 2014-09-02
8. 4750 Saguhati 2014-09-02
9. 4750 Ketiga 2014-09-03
10. 5047 Istimewa 2014-09-13
2014-08-17: 9891
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8199 Ketiga 2014-08-24
2. 9819 Saguhati 2014-09-02
3. 1989 Saguhati 2014-09-06
 
2014-08-16: 4885
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8458 Istimewa 2014-09-10
2014-08-16: 6026
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6206 Saguhati 2012-03-14
2. 0266 Saguhati 2012-03-31
3. 0266 Saguhati 2012-04-04
4. 2660 Istimewa 2014-08-17
5. 0626 Istimewa 2014-08-23
6. 2066 Istimewa 2014-08-24
7. 2066 Istimewa 2014-08-24
8. 6620 Istimewa 2014-08-30
 
2014-08-13: 3563
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6353 Istimewa 2014-08-24
2. 6335 Saguhati 2014-08-31
3. 5363 Pertama 2014-09-06
4. 6353 Saguhati 2014-09-07
2014-08-13: 1339
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1933 Istimewa 2014-08-30
2. 3913 Istimewa 2014-08-30
 
2014-08-10: 5197
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1957 Ketiga 2014-08-16
2. 1759 Saguhati 2014-08-17
3. 5197 Saguhati 2014-08-17
4. 7951 Istimewa 2014-08-20
5. 1579 Istimewa 2014-08-23
6. 1795 Saguhati 2014-08-27
7. 1579 Saguhati 2014-09-02
8. 5197 Istimewa 2014-09-02
9. 5719 Pertama 2014-09-02
2014-08-10: 5123
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2153 Saguhati 2014-08-30
2. 5132 Saguhati 2014-08-30
3. 1325 Istimewa 2014-08-31
4. 1325 Istimewa 2014-08-31
5. 3512 Saguhati 2014-09-02
6. 5312 Saguhati 2014-09-07
 
2014-08-09: 5827
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7258 Saguhati 2014-08-09
2. 2578 Saguhati 2014-08-10
3. 2785 Istimewa 2014-08-10
4. 8257 Istimewa 2014-08-27
5. 8752 Istimewa 2014-08-31
6. 5728 Saguhati 2014-09-07
2014-08-09: 4574
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7445 Istimewa 2013-10-23
2. 4475 Istimewa 2014-08-16
 
2014-08-06: 7945
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4975 Istimewa 2014-08-06
2. 4759 Saguhati 2014-08-16
3. 4597 Saguhati 2014-08-24
2014-08-06: 6000
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2014-08-03: 9749
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 9794 Saguhati 2014-08-16
2. 9749 Saguhati 2014-08-31
2014-08-03: 7585
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8575 Saguhati 2014-08-24
2. 5758 Saguhati 2014-08-27
3. 7855 Istimewa 2014-08-30
4. 8557 Saguhati 2014-08-30
 
2014-08-02: 6871
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6817 Istimewa 2014-08-05
2. 6718 Saguhati 2014-08-06
3. 8671 Saguhati 2014-08-06
4. 6187 Pertama 2014-08-13
5. 8671 Saguhati 2014-08-13
6. 7168 Istimewa 2014-08-26
2014-08-02: 5503
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0355 Saguhati 2009-03-01
2. 3505 Saguhati 2009-03-18
3. 0355 Istimewa 2011-05-07
4. 5035 Saguhati 2014-08-02
5. 3550 Istimewa 2014-08-03
6. 0535 Istimewa 2014-08-06
 
2014-07-30: 2247
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2247 Pertama 2014-07-30
2. 7224 Saguhati 2014-08-03
2014-07-30: 9733
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7933 Saguhati 2010-05-05
2. 7393 Pertama 2010-05-09
3. 3973 Saguhati 2010-05-09
4. 9733 Pertama 2010-05-26
5. 7339 Istimewa 2010-05-30
6. 7339 Istimewa 2010-07-27
7. 3739 Istimewa 2010-08-04
8. 9337 Istimewa 2010-08-07
9. 9337 Istimewa 2010-08-07
10. 9373 Ketiga 2010-08-21
11. 7339 Saguhati 2010-08-22
12. 9337 Istimewa 2010-08-28
13. 9373 Istimewa 2010-08-29
14. 7933 Kedua 2010-09-01
15. 3397 Saguhati 2010-09-22
16. 9373 Saguhati 2010-10-17
17. 3973 Saguhati 2010-11-13
18. 7393 Saguhati 2010-11-24
19. 3937 Pertama 2010-12-04
20. 7393 Saguhati 2010-12-12
21. 3973 Saguhati 2010-12-28
22. 3397 Kedua 2011-01-12
23. 7933 Saguhati 2011-01-29
24. 9373 Saguhati 2011-01-30
25. 7339 Saguhati 2014-08-05
26. 9733 Pertama 2014-08-05
27. 9337 Istimewa 2014-08-10
28. 3739 Saguhati 2014-08-13
29. 3793 Saguhati 2014-08-23
 
2014-07-27: 9347
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7943 Saguhati 2014-08-03
2. 4739 Saguhati 2014-08-13
3. 7493 Kedua 2014-08-20
2014-07-27: 4398
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4389 Saguhati 2011-04-09
2. 3498 Saguhati 2011-04-27
3. 3498 Saguhati 2014-07-27
4. 3849 Istimewa 2014-07-27
5. 8394 Saguhati 2014-07-27
6. 3489 Istimewa 2014-08-20
7. 4938 Istimewa 2014-08-26
8. 9384 Saguhati 2014-08-26
 
2014-07-26: 3890
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3890 Saguhati 2014-08-09
2. 8309 Saguhati 2014-08-13
2014-07-26: 6438
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3846 Istimewa 2007-10-14
2. 4368 Istimewa 2014-07-30
3. 8346 Saguhati 2014-08-02
4. 4836 Istimewa 2014-08-13
 
2014-07-23: 8059
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8509 Istimewa 2014-07-27
2. 8509 Istimewa 2014-07-27
3. 8509 Saguhati 2014-07-27
4. 0985 Istimewa 2014-08-06
5. 0985 Istimewa 2014-08-10
6. 9085 Saguhati 2014-08-16
2014-07-23: 8583
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8583 Saguhati 2014-08-03
 
2014-07-20: 2310
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2130 Istimewa 2007-04-25
2. 2013 Saguhati 2010-01-06
3. 0312 Saguhati 2010-01-27
4. 0132 Saguhati 2014-07-23
5. 2130 Istimewa 2014-08-02
6. 3120 Saguhati 2014-08-03
7. 3012 Kedua 2014-08-05
8. 1320 Saguhati 2014-08-09
2014-07-20: 5705
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0755 Saguhati 2014-08-06
2. 7055 Istimewa 2014-08-06
 
2014-07-19: 1117
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1117 Saguhati 2014-07-20
2. 1117 Saguhati 2014-08-03
2014-07-19: 9139
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 9139 Istimewa 2014-07-19
2. 9913 Istimewa 2014-07-20
 
2014-07-16: 6201
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0216 Saguhati 2014-07-20
2. 2061 Istimewa 2014-07-23
3. 2061 Istimewa 2014-07-23
4. 6021 Istimewa 2014-08-02
5. 1062 Istimewa 2014-08-05
6. 1206 Saguhati 2014-08-09
2014-07-16: 6152
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1652 Istimewa 2014-07-20
2. 1652 Istimewa 2014-07-20
3. 1562 Saguhati 2014-07-26
4. 2516 Kedua 2014-08-02
5. 6152 Saguhati 2014-08-02
6. 6521 Saguhati 2014-08-06
7. 2516 Saguhati 2014-08-10
8. 6125 Ketiga 2014-08-13
 
2014-07-13: 9817
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7891 Saguhati 2014-07-20
2. 7189 Ketiga 2014-07-23
3. 9718 Saguhati 2014-08-02
4. 8971 Saguhati 2014-08-05
2014-07-13: 9519
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1995 Istimewa 2014-07-13
2. 9591 Saguhati 2014-07-26
3. 1599 Pertama 2014-08-03
4. 1959 Saguhati 2014-08-10
 
2014-07-12: 7073
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7037 Saguhati 2014-07-12
2. 0377 Saguhati 2014-07-13
3. 7730 Saguhati 2014-07-26
4. 7703 Saguhati 2014-08-09
2014-07-12: 3481
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3148 Istimewa 2014-07-12
2. 8314 Istimewa 2014-07-16
3. 3418 Saguhati 2014-07-26
4. 8341 Istimewa 2014-07-26
5. 8341 Istimewa 2014-07-26
6. 3148 Istimewa 2014-08-02
 
2014-07-09: 6146
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2014-07-09: 5721
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2571 Saguhati 2014-07-20
2. 2715 Saguhati 2014-07-26
 
2014-07-06: 3757
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 5773 Kedua 2014-07-13
2. 7375 Saguhati 2014-07-16
3. 7735 Saguhati 2014-07-16
4. 3757 Saguhati 2014-07-20
5. 3775 Pertama 2014-08-03
6. 5773 Saguhati 2014-08-03
2014-07-06: 2416
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1624 Saguhati 2014-07-16
2. 2146 Saguhati 2014-07-19
 
2014-07-05: 9834
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8934 Istimewa 2014-07-16
2. 8934 Istimewa 2014-07-16
3. 4398 Saguhati 2014-07-26
4. 3498 Saguhati 2014-07-27
5. 3849 Istimewa 2014-07-27
6. 8394 Saguhati 2014-07-27
2014-07-05: 6071
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6710 Saguhati 2014-07-06
2. 7160 Saguhati 2014-07-12
3. 0167 Istimewa 2014-07-13
4. 0176 Ketiga 2014-07-19
5. 7160 Istimewa 2014-07-20
6. 7160 Istimewa 2014-07-20
7. 1706 Saguhati 2014-07-26
8. 6170 Saguhati 2014-07-27
9. 6017 Saguhati 2014-08-02
 
2014-07-02: 1362
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6132 Saguhati 2014-07-20
2. 6213 Saguhati 2014-07-20
3. 1326 Istimewa 2014-07-26
4. 1326 Istimewa 2014-07-26
5. 3216 Kedua 2014-07-26
2014-07-02: 2618
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6128 Istimewa 2014-07-13
2. 1628 Saguhati 2014-07-16
3. 2186 Saguhati 2014-07-30
 
2014-06-29: 8612
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6128 Istimewa 2014-07-13
2. 1628 Saguhati 2014-07-16
3. 1862 Saguhati 2014-11-02
4. 6281 Saguhati 2014-11-09
5. 8261 Saguhati 2014-11-16
2014-06-29: 1245
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4125 Saguhati 2014-07-12
2. 4512 Saguhati 2014-07-23
3. 2541 Istimewa 2014-07-26
 
2014-06-28: 7810
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8017 Istimewa 2014-06-29
2. 1087 Istimewa 2014-07-16
3. 8071 Istimewa 2014-07-19
4. 8107 Saguhati 2014-07-20
5. 1708 Saguhati 2014-07-27
2014-06-28: 4194
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 4914 Saguhati 2014-06-28
2. 4914 Saguhati 2014-06-29
3. 1944 Kedua 2014-07-05
4. 9414 Saguhati 2014-07-05
5. 1944 Saguhati 2014-07-19
 
2014-06-25: 7370
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7037 Saguhati 2014-07-12
2. 0377 Saguhati 2014-07-13
2014-06-25: 6882
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2868 Istimewa 2014-07-12
2. 2868 Istimewa 2014-07-12
3. 8286 Istimewa 2014-07-16
4. 6288 Saguhati 2014-07-20
 
2014-06-22: 2223
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
2014-06-22: 3708
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8037 Istimewa 2014-07-20
 
2014-06-21: 9894
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 9984 Istimewa 2014-06-24
2. 9984 Saguhati 2014-07-20
2014-06-21: 8595
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 9558 Istimewa 2014-06-29
2. 5895 Saguhati 2014-07-12
3. 5985 Istimewa 2014-07-12
 
2014-06-18: 6305
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6035 Saguhati 2014-06-28
2. 3605 Istimewa 2014-07-13
3. 3605 Istimewa 2014-07-13
2014-06-18: 2254
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2452 Istimewa 2014-07-02
2. 2452 Istimewa 2014-07-13
 
2014-06-15: 2726
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7226 Istimewa 2014-06-29
2. 6227 Pertama 2014-07-09
2014-06-15: 4785
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7854 Istimewa 2014-06-15
2. 5478 Saguhati 2014-06-18
3. 7458 Saguhati 2014-06-18
4. 5847 Saguhati 2014-06-22
5. 7584 Pertama 2014-06-24
6. 8475 Istimewa 2014-06-24
7. 8475 Istimewa 2014-06-24
8. 7458 Pertama 2014-06-28
9. 5784 Saguhati 2014-07-02
10. 5748 Saguhati 2014-07-09
 
2014-06-14: 1999
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1999 Saguhati 2014-06-15
2. 9199 Ketiga 2014-06-21
3. 9199 Saguhati 2014-06-29
2014-06-14: 2122
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2014-06-11: 8769
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 9687 Istimewa 2014-06-11
2. 9876 Saguhati 2014-06-21
3. 8976 Saguhati 2014-06-28
4. 8679 Saguhati 2014-07-06
2014-06-11: 4441
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2014-06-08: 5659
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 5965 Saguhati 2013-08-18
2. 6559 Saguhati 2013-09-07
2014-06-08: 4763
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 7643 Istimewa 2009-08-26
2. 3674 Saguhati 2009-09-06
3. 6347 Istimewa 2009-09-08
4. 3674 Saguhati 2009-09-09
5. 6743 Saguhati 2009-09-15
6. 7643 Istimewa 2011-04-30
7. 6734 Saguhati 2011-05-03
8. 4763 Istimewa 2011-05-04
9. 6734 Saguhati 2011-05-14
10. 6473 Istimewa 2011-05-14
11. 4367 Istimewa 2011-05-15
12. 4763 Saguhati 2011-05-18
13. 7364 Istimewa 2011-05-21
14. 3647 Kedua 2014-06-18
15. 4736 Saguhati 2014-06-21
16. 3467 Istimewa 2014-07-02
 
2014-06-07: 1655
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1556 Saguhati 2014-06-18
2. 5651 Istimewa 2014-06-25
3. 6551 Istimewa 2014-07-05
4. 6551 Istimewa 2014-07-05
2014-06-07: 5733
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 3537 Pertama 2014-06-14
2. 5337 Saguhati 2014-06-22
3. 5733 Saguhati 2014-06-29
 
2014-05-28: 8955
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 9855 Istimewa 2013-03-02
2. 5589 Saguhati 2013-03-03
3. 5958 Istimewa 2013-03-16
4. 5895 Saguhati 2014-06-11
2014-05-28: 0020
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0002 Saguhati 2013-03-20
2. 0002 Saguhati 2013-04-03
3. 0002 Saguhati 2014-03-29
 
2014-05-25: 5668
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8566 Saguhati 2013-03-09
2. 6865 Istimewa 2013-03-20
3. 5668 Kedua 2013-03-23
4. 5866 Kedua 2013-04-03
5. 6586 Istimewa 2014-06-04
2014-05-25: 9125
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 5291 Istimewa 2013-03-13
2. 9215 Saguhati 2013-03-16
3. 9521 Istimewa 2013-03-16
4. 9521 Istimewa 2013-03-16
5. 2591 Istimewa 2014-05-28
6. 5219 Istimewa 2014-06-03
7. 2519 Saguhati 2014-06-04
8. 5921 Saguhati 2014-06-15
 
2014-05-24: 0126
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1062 Istimewa 2013-03-26
2. 0126 Saguhati 2013-03-27
3. 6210 Istimewa 2013-03-30
4. 6201 Saguhati 2013-03-30
5. 6012 Saguhati 2013-03-31
6. 1026 Saguhati 2013-03-31
7. 6012 Saguhati 2013-04-02
8. 2061 Istimewa 2013-04-24
9. 2160 Kedua 2014-06-01
10. 2610 Saguhati 2014-06-01
11. 6021 Saguhati 2014-06-08
12. 0216 Saguhati 2014-06-21
2014-05-24: 8770
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8077 Istimewa 2013-02-13
2. 7870 Istimewa 2013-02-23
3. 7708 Istimewa 2013-02-24
4. 7870 Saguhati 2013-03-02
5. 8707 Istimewa 2013-03-05
6. 7870 Saguhati 2013-03-10
7. 0787 Saguhati 2013-04-02
8. 7807 Saguhati 2013-04-24
9. 7807 Saguhati 2013-04-24
10. 7078 Saguhati 2013-05-05
11. 7078 Saguhati 2013-05-15
12. 7870 Kedua 2014-01-26
13. 8707 Ketiga 2014-02-01
14. 0877 Kedua 2014-02-05
15. 7087 Istimewa 2014-02-09
16. 7087 Istimewa 2014-02-09
17. 0877 Saguhati 2014-04-12
18. 7708 Saguhati 2014-04-26
19. 7780 Istimewa 2014-04-29
20. 7708 Saguhati 2014-04-30
21. 7807 Istimewa 2014-05-28
22. 7807 Istimewa 2014-05-28
23. 0787 Saguhati 2014-06-08
24. 7078 Istimewa 2014-06-21
 
2014-05-21: 5187
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 5817 Istimewa 2013-04-14
2. 5817 Istimewa 2013-04-14
3. 1758 Pertama 2013-04-24
4. 5718 Istimewa 2014-05-31
5. 5178 Istimewa 2014-06-04
6. 1875 Istimewa 2014-06-15
2014-05-21: 1621
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1126 Istimewa 2008-12-17
2. 2611 Saguhati 2008-12-20
3. 6121 Saguhati 2008-12-27
4. 1261 Istimewa 2013-04-13
5. 1261 Istimewa 2013-04-13
6. 1261 Saguhati 2013-04-14
7. 2116 Saguhati 2014-06-07
8. 6121 Pertama 2014-06-08
9. 1126 Istimewa 2014-06-18
 
2014-05-18: 7948
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 8947 Saguhati 2013-05-01
2. 9478 Pertama 2013-05-07
3. 7894 Istimewa 2013-05-08
4. 4987 Saguhati 2013-05-11
5. 7948 Saguhati 2013-05-12
6. 4897 Saguhati 2013-05-29
7. 7984 Istimewa 2014-05-18
8. 4897 Istimewa 2014-05-21
9. 7984 Saguhati 2014-05-31
10. 9874 Saguhati 2014-05-31
2014-05-18: 4560
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 5460 Istimewa 2013-05-04
2. 0645 Saguhati 2013-05-07
3. 4056 Saguhati 2013-05-22
4. 4650 Istimewa 2013-05-25
5. 6540 Saguhati 2013-05-26
6. 0465 Saguhati 2013-05-28
7. 6405 Istimewa 2014-06-01
8. 6405 Istimewa 2014-06-01
9. 4065 Istimewa 2014-06-07
10. 4065 Istimewa 2014-06-07
 
2014-05-17: 6326
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6632 Pertama 2013-05-15
2. 6263 Istimewa 2013-06-01
3. 6263 Istimewa 2014-05-24
4. 6236 Saguhati 2014-06-03
2014-05-17: 4244
No No. Hadiah Tarikh Sumber
Maaf! Tiada rekod kemenangan
 
2014-05-14: 1201
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 1120 Istimewa 2013-06-02
2. 1120 Saguhati 2013-06-05
3. 0112 Istimewa 2014-06-04
2014-05-14: 0960
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6009 Istimewa 2013-04-24
2. 6009 Saguhati 2013-06-22
3. 0609 Istimewa 2014-03-16
4. 0960 Istimewa 2014-04-12
 
2014-05-11: 2044
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2044 Istimewa 2013-07-13
2. 2440 Istimewa 2014-05-14
3. 2440 Istimewa 2014-05-14
4. 2404 Saguhati 2014-06-08
2014-05-11: 3856
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6538 Istimewa 2008-01-30
2. 6583 Saguhati 2008-02-03
3. 6358 Ketiga 2008-02-16
4. 8356 Istimewa 2008-02-20
5. 5368 Istimewa 2012-02-04
6. 5683 Istimewa 2012-02-05
7. 5638 Istimewa 2012-02-18
8. 5638 Istimewa 2012-02-18
9. 6583 Istimewa 2013-06-29
10. 8536 Istimewa 2013-06-30
11. 3865 Istimewa 2013-07-06
12. 3856 Saguhati 2013-07-07
13. 5386 Saguhati 2013-07-14
14. 8365 Istimewa 2013-07-24
15. 8365 Istimewa 2013-07-24
16. 3658 Kedua 2014-05-14
17. 8536 Saguhati 2014-05-18
18. 6835 Istimewa 2014-05-24
19. 6853 Saguhati 2014-05-28
20. 5863 Pertama 2014-06-08
21. 5863 Istimewa 2014-06-08
 
2014-05-10: 4619
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 6941 Saguhati 2013-06-26
2. 4619 Saguhati 2013-06-29
3. 4619 Istimewa 2014-05-10
4. 4916 Saguhati 2014-05-10
5. 4916 Istimewa 2014-05-18
6. 9416 Saguhati 2014-05-28
7. 6491 Saguhati 2014-05-31
8. 6419 Pertama 2014-06-04
9. 9461 Saguhati 2014-06-04
2014-05-10: 0640
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 0460 Saguhati 2013-02-12
2. 6400 Saguhati 2013-03-03
3. 4060 Kedua 2013-06-02
4. 6004 Saguhati 2013-06-08
5. 0460 Kedua 2013-06-09
6. 6004 Saguhati 2013-06-08
7. 0460 Kedua 2013-06-09
8. 0406 Istimewa 2013-07-02
9. 6400 Saguhati 2013-12-03
10. 0406 Saguhati 2013-12-03
11. 6400 Istimewa 2013-12-14
12. 6040 Saguhati 2013-12-25
13. 6004 Istimewa 2014-04-27
14. 6400 Saguhati 2014-04-29
15. 0604 Istimewa 2014-05-06
16. 0406 Istimewa 2014-05-10
17. 0064 Istimewa 2014-05-10
18. 0064 Istimewa 2014-05-10
19. 0406 Istimewa 2014-05-10
20. 4600 Istimewa 2014-06-01
21. 4600 Istimewa 2014-06-01
22. 6004 Ketiga 2014-06-03
 
2014-05-07: 6516
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 5661 Saguhati 2013-06-12
2. 1656 Istimewa 2013-06-22
3. 1566 Saguhati 2013-06-25
4. 6651 Saguhati 2013-07-02
5. 5616 Istimewa 2014-05-28
6. 6156 Istimewa 2014-05-31
7. 6156 Istimewa 2014-05-31
8. 1656 Istimewa 2014-06-03
9. 1656 Istimewa 2014-06-03
2014-05-07: 2331
No No. Hadiah Tarikh Sumber
1. 2331 Saguhati 2013-06-05
2. 1323 Saguhati 2013-06-08
3. 2133 Ketiga 2014-05-10
4. 3312 Istimewa 2014-05-11